พฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2019
   
Text Size

ทีมที่มีคนใช้มากที่สุด (วินนิ่ง PS3)

จำนวนผู้ลงคะแนน
2937
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2017 เวลา 13:37 น.

ทีมที่มีคนใช้มากที่สุด (วินนิ่ง PS3)

Hits Percent Graph
Manchester united
665 22.6%
Real Madrid
453 15.4%
Liverpool
395 13.4%
Chelsea
346 11.8%
Arsenal
335 11.4%
Barcelona
312 10.6%
Man city
135 4.6%
Juventus
94 3.2%
Milan
85 2.9%
Inter Milan
71 2.4%
Porto
35 1.2%
Lyon
11 0.4%
Restore Default Settings